Teknova

Teknova AS er et teknisk-industrielt uavhengig forskningsinstitutt. Vi er teknologi-basert og har fokus på anvendt forskning og utvikling. Utover vår kompetanse har vi et konkurransefortrinn ved at vi har verdensledende industri som våre naboer. Våre hovedsatsingsområder er Modellering og Simulering, Smart Instrumentering og Clean Technologies

Teknova er lokalisert med hovedaktiviteten i Grimstad, og har et utstrakt samarbeid med Universitet i Agder. Instituttet har også kontorer i Kristiansand. Gjennom prosjekter, internasjonalt samarbeid og utveksling av forskere har instituttet i tillegg til den regionale aktiviteten også virksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Teknova bidrar til økt anseelse og innflytelse for Agder-regionen både nasjonalt og internasjonalt gjennom vår høye faglige kvalitet, virksomhetsnære kompetanse og våre sterke internasjonale samarbeidsrelasjoner. I tillegg har vi samarbeid og partnerskap med landsdelens sentrale industrivirksomheter. Dette er blant annet synliggjort gjennom Teknovas posisjon i to Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon («SFI») samt tildelingen fra Forskningsrådet av et betydelig prosjekt innen modellering av metallurgiske prosesser.

For mer informasjon: www.teknova.no

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta