Summer Internship 2018

Har du påbegynt studiene og ønsker praktisk erfaring fra finans?
Som Summer Intern i SEB får du muligheten til å lære av eksperter innen finans i en av Nordens ledende Corporate og Investment-banker. Du vil være en verdifull bidragsyter til våre team og samtidig få en unik mulighet for å bygge nettverk og etablere nye verdifulle relasjoner.

Programmet
Vårt Internshipprogram strekker seg over 8-10 uker fra midten av juni, avhengig av skolestart og –slutt. Internshipet starter med en uke i Stockholm, hvor interns fra hele organisasjonen møtes til en lærerik uke med teambuilding, foredrag, cases og nettverksbygging. Over sommeren vil våre norske interns jobbe på kontoret i Oslo og ta tak i utfordringer knyttet til vår lokale business. Sommeren avsluttes i Stockholm, der alle får presentert hva de har jobbet med over sommeren.

Gjennom programmet vil du gjennom guiding av en mentor få verdifull erfaring i flere aspekter innenfor finans, og du får en bred forståelse av SEBs virksomhet og muligheten til å utforske karrieremuligheter i en prestasjonskultur. Du vil også delta på SEB’s Academy, et utdanningsprogram bestående av foredrag fra våre fremste eksperter fra de ulike forretningsområdene i SEB, med innslag av casekonkurranser og Simulation Games.

Om du går inn på vår Facebook-side og på hjemmesiden vår kan du se hva årets interns har jobbet med og hvordan de har hatt det.

Hva ser vi etter?
Du har genuin interesse for det finansielle markedet og kan jobbe effektivt under press. Du er kreativ, men samtidig analytisk og detaljorientert. Du er en initiativtager med sunt konkurranseinstinkt, god dømmekraft og høy personlig integritet.

Vi søker deg som har begynt på en bachelorgrad eller snart er ferdig med mastergradutdannelsen innen økonomi, finans, sivilingeniør eller lignende studier. Alle kandidater bør ha et karaktersnitt på minimum B eller tilsvarende, gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk, og stor interesse for, og ønske om, å lære mer om finans.

For den rette unge kvinnen eller mannen er dette en unik mulighet til å se hvordan det er å jobbe i et internasjonalt miljø og å få et innblikk i SEB som en mulig fremtidig arbeidsgiver.

For sommeren 2018 ser vi etter Summer Interns til flere avdelinger. Du kan søke på flere, men presiser hvilke avdelinger du er mest interessert i.

Corporate Risk Advisory & Analytics i Oslo tilbyr rådgivning for bedriftskunder på kapitalstruktur og risikostyring. Teamet samarbeider tett med kapitalmarkeds-, valuta-, råvare- og rentederivat-teamene, samt de ulike avdelingene innenfor både Corporate og Investment Banking. Som intern vil du være en verdsatt bidragsyter til teamet og oppgaver vil blant annet omfatte research, analyse, finansiell modellering og utarbeidelse av presentasjoner. Typiske problemstillinger teamet fokuserer på er gjeldskapasitet, optimalisering av kapitalstruktur, og kvantifisering og styring av finansiell risiko.

Securities Research - Vårt mål er å tilby institusjonelle, globale investorer uavhengige, rettidige, verdiøkende researchprodukter og tjenester knyttet til nordiske selskaper, basert på omfattende kunnskap om bransjer, bedrifter og finansmarkedene. Vår research representerer 95 % av markedsverdien i regionen, og dermed dekker vi alle selskaper som er relevante for institusjonelle investorer. Som intern vil du jobbe tett med våre analytikere for å identifisere investeringsmuligheter for våre kunder, samt analysere selskaper og bransjer.

Corporate Finance tilbyr finansiell rådgivning på nordisk-relaterte fusjoner, oppkjøp og egenkapitaltransaksjoner, til både nordiske og ikke-nordiske kunder. Vi søker etter studenter som er interessert i Summer Internship som analytiker. Gjennom sommeren vil du være en integrert del av ulike deal-team og støtte det daglige arbeidet på en rekke emner, som innsamling og bearbeiding av informasjon, utføring av industrianalyser, finansiell modellering og verdivurdering av selskaper, forberede selskapsanalyser og bistå i utarbeidelsen av transaksjonsdokumenter. Et internship hos SEB vil eksponere deg for et bredt spekter av bransjer og transaksjonsstrukturer, i tillegg til å utvide din forståelse av finansmarkedene. De daglige arbeidsoppgavene kan variere betydelig fra dag til dag, og det forventes at du er en hardtarbeidende person som liker utfordringer.

Client Coverage har kundeansvar for bankens store bedriftskunder, næringseiendom, shipping og finansinstitusjoner, herunder oppfølging av samlet kredittrisiko og kundelønnsomhet for hver kunderelasjon. Våre Summer Interns vil jobbe tett med kundeteamet (kundeansvarlig, Account Manager, industrianalytikere og ulike produktspesialister) for å utvikle kundeporteføljen i Norge. Oppgavene vil være varierte og inkluderer blant annet utarbeidelse av kredittsøknader og kredittanalyser for nye og eksisterende kunder, industrianalyser og presentasjoner. Som Account Manager i SEB får du en utmerket mulighet til å lære om bank og finansmarkedet, opparbeide deg god kredittforståelse og etablere et bredt nettverk.

Strategy Team - SEB’s Strategy Team i Norge består av tre senior- og en junioranalytiker. Teamet dekker analyse av norsk økonomi, norske statsrenter og den norske kronen mot andre valutaer. Videre dekker teamet det norske obligasjonsmarkedet samt utsikter for oljepris og oljemarkedet som et viktig element i det hele. Teamet rådgir bedrifter og finansielle institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Vi legger vekt på kunnskaper i matematikk og realfag når vi ser etter summer interns. Finansnæringen er i hurtig endring. Rasjonalisering og automatisering står sentralt i dagens finansmarked. Stadig større datamengder er tilgjengelige nærmest i realtid og automatisert prosessering er en nødvendighet. Kandidater med programmeringserfaring vil således bli foretrukket. Det er imidlertid viktig med interesse for samfunn og økonomi for å kunne se problemstillingene i perspektiv.

Slik søker du
Høres dette ut som noe for deg? Vennligst søk innen 3. september ved å følge søknadsprosedyre her

Følgende skal legges ved – i PDF-format:

  • CV

  • Søknad på engelsk, der du presiserer hvilken avdeling du er interessert i

  • Kopi av vitnemålene fra både videregående og høyere studier

  • Eventuelt relevante attester

Har du noen spørsmål kan du sende en mail til caroline.heiberg@seb.no

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta