header

Videreutvikle et verdensledende SDN-styresystem for e-sport-sendinger i sommer?

Nevion søker ivrige og nysgjerrige studenter innenfor programmeringsrelaterte retninger til å være med å utforske og implementere nye og innovative løsninger i vårt styresystem VideoIPath til sommeren.

Nevion er verdensledende innenfor virtualisering av medietransport over SDN, og VideoIPath brukes av bl.a. BBC/BT, Riot Games, AT&T, TV2 og NASA til å styre noen av verdens største og mest komplekse medienettverk, brukt i live-produksjon og -sending av alt fra storslagne events som Premier League og andre mesterskap, til daglig drift av IP-baserte medienettverk.

Rollen

Som del av VideoIPath-teamet vil du være med å videreutvikle en robust, skalerbar og reaktiv applikasjon basert på en RESTful client/server-modell.

Som utvikler i VideoIPath-teamet jobber man i store trekk med:

 • Innsamling, visualisering og analyse/monitorering av data fra nettverksenheter
 • Konfigurering, routing og modellering av nettverk
 • Dynamisk oppsett av mediastrømmer (planlegging og reservasjon av ressurser)
 • Kontinuerlig optimalisering og effektivisering av algoritme- og datastrukturbruk
 • Nettverks- og grafteori for effektiv behandling av store topologier
 • Prosesser som TDD og CI

For å få til dette bruker vi mange forskjellige og varierte rammeverk og teknologier som:

 • Funksjonell programmering i Scala
 • Actor-modellen med microservices og API-er
 • Finite state machines
 • Observer pattern
 • South- og northbound API-er basert på diverse nettverksprotokoller (HTTP, RTMP, SNMP, SSH, osv.)
 • NoSQL-databaser for distribuert håndtering av store mengder data

Krav til deg som søker

 • Påbegynt høyere utdanning relatert til programmering
 • Evne til å jobbe effektivt både alene og som del av et team
 • Evne til raskt å tilegne seg ny kunnskap

Utover rammeverkene og teknologiene nevnt over, er det en bonus om du har erfaring med:

 • git
 • JVM-økosystemet
 • UNIX-navigering og shell-scripting
 • Dataformater som JSON og XML

Goder

Som del av Nevion vil arbeidstiden tilbringes i våre moderne lokaler på Lysaker, med tilgang på en stor og variert kantine i umiddelbar nærhet. Du vil ha fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom 09.00 og 15.00, samt få konkurransedyktig lønn.

Kontaktinformasjon

Arbeidssted er på Lysaker like utenfor Oslo. Send din CV, søknad og spørsmål til jobs@nevion.com – Kontaktperson er Thomas Stephansen, telefon 22 88 97 76.

Tiltredelse etter avtale

Lønn etter avtale

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta