Forsker - kommunikasjonsteknologi

Forsvaret er avhengig av robuste og sikre kommunikasjonsløsninger for å kunne løse sine oppdrag, herunder trådløse kommunikasjonssystemer som er motstandsdyktige mot fiendtlig påvirkning.

FFI har i flere år forsket på kommunikasjonsteknologier for militær bruk og har nå behov for å øke kompetansen på dette feltet ytterligere.

Vi søker en medarbeider med interesse for forsvar og sikkerhet, som ønsker å bidra til å forme hvordan Forsvaret utnytter kommende kommunikasjonsteknologier, og som har god kompetanse innenfor flere av følgende områder:

  • Planlegging, design og administrasjon av kommunikasjonsnettverk

  • Radio- og satellittkommunikasjon

  • Mobilteknologi (eks: 5G)

  • Antenneteknologier

  • Nettverksteknologier

Arbeidsoppgavene vil være varierte, og vil i tillegg til teoretiske studier og eksperimentering innebære mye samarbeid med ulike partnere. Vi samarbeider med flere ulike avdelinger i Forsvaret og i forsvarssektoren, norsk og internasjonal industri og forskningsinstitusjoner i andre Nato-land. Vi deltar også aktivt i arbeidsgrupper og standardiseringsprosesser i Nato.

Vår nye medarbeider må ha relevant utdanning med gode resultater på master-/doktorgradsnivå, og gjerne relevant erfaring.

Stillingen krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere. Det vil si at du må være allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert, og ha analytiske evner.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Både nyutdannede og erfarne er velkomne til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø, med varierte, interessante og utfordrende oppgaver, og gode muligheter for kompetanseutvikling.

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker
Ole Ingar Bentstuen tlf. 63 80 73 87 / 410 04 909, eller forskningsleder
Jan Erik Voldhaug, tlf. 63 80 79 28 / 952 87 054.

Send søknad merket ref. nr. 2018/00214, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole, høyere utdanning og praksis, fra www.ffi.no innen 4. mars 2018.

Send søknad

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta