Forsker - modellering og analyse av treningssystemer for F-35 og Hæren

Bruk av simulatorer blir stadig viktigere i Forsvaret. FFIs forskningsprogram Modellering og simulering utvikler prototyper av framtidige simuleringsverktøy for trening og operasjonsplanlegging, og modellerer og analyserer ulike framtidige former for militær trening og øving.

For å utvikle morgendagens løsninger for trening, søker vi en forsker til å være med oss å optimalisere trening i Forsvaret. Utviklingen innen simuleringsteknologi gir Forsvaret muligheter for ny innretning av trening og øving.

For å utnytte teknologiene best mulig utvikler vi modeller for simuleringsbasert analyse av alternativer løsninger. Modelleringen skjer i samarbeid med Luftforsvaret og Hæren. Våre metoder og teknikker er optimering, skeduleringsalgoritmer, diskret hendelsesbasert simulering, agentbasert simulering, og design av simuleringseksperimenter.

Vi utfører både teoretisk arbeid og utvikler simuleringsverktøy, og vi ønsker en forsker som trives med å kombinere dette. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og deler av arbeidene våre blir gjort i samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og industri i inn- og utland. Vi har et utstrakt samarbeid med fag- og treningsmiljøer i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende, innen matematikk, fysikk, informatikk/datateknikk eller andre relevante fagfelt, med kompetanse innen modellering, simulering, optimering eller statistikkbasert analyse. Programmeringskunnskaper er en forutsetning.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider, som har analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling.

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til
forskningsleder Ole Martin Mevassvik, tlf. 63 80 74 23 / 908 31 462, eller forsker Guro Kristin Svendsen tlf. 63 80 77 73.

Send søknad merket ref.nr. 2018/00084, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 4. februar 2018.

Send søknad

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta