Forsker - modellering og simulering

Bruk av simulatorer blir stadig viktigere i Forsvaret. FFIs forskningsprogram Modellering og simulering, utvikler prototyper av framtidige simuleringsverktøy for trening og operasjonsplanlegging, og modellerer og analyserer framtidige former for militær trening og øving.

Vår forskning er knyttet til utfordringer med å skape blandede miljøer («mixed reality») hvor reelt utstyr, simulatorer og datagenererte enheter virker sammen. Noen stikkord er smarte simulerte aktører, modeller for visualisering av fysisk miljø, distribuert og skybasert simulering, utnyttelse av spillteknologi, maskinlæring og utvidet virkelighet.

Vi søker en forsker innen kunstig intelligens/maskinlæring eller distribuert simulering og skyteknologi. Kandidaten må ha gode programmeringskunnskaper.

Vi utfører både teoretisk arbeid og utvikler prototyper, og vi søker etter en som trives med å kombinere dette. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og deler av arbeidene våre blir gjort i samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og industri i inn- og utland. Vi har et utstrakt samarbeid med fag- og treningsmiljøer i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende, innen informatikk/datateknikk, fysikk, matematikk eller andre relevante fagfelt. Programmeringskunnskaper er en forutsetning. Kompetanse innen kunstig intelligens, maskinlæring, distribuerte systemer, systemutvikling, skyteknologi eller simulering er ønskelig.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider, som har analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til
forskningsleder Ole Martin Mevassvik, tlf. 63 80 74 23 / 908 31 462, eller forsker Rikke Amilde Løvlid tlf. 63 80 74 28.

Send søknad merket ref.nr. 2018/00083, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 4. februar 2018.

Send søknad

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta