Forsker – laserteknologi og elektrooptikk

FFI søker forsker med solid bakgrunn innen laserteknologi og/eller elektrooptikk.

Laserteknologi og elektrooptikk har mange viktige forsvarsanvendelser og FFI har betydelige forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse temaene, slik som forskning på infrarøde lasere til å bruke som forsvar mot varmesøkende missiler. Vi har også startet en aktivitet for utvikling og bruk av lasere mot et bredere spekter av trusler. Nå ønsker vi å styrke forskningsmiljøet ytterligere.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er blant annet:
* Utvikling av fiberlaserteknologi og andre faststofflasere gjennom eksperimentering på lab, fremstilling av demonstratormodeller og simuleringer.
* Utvikling av testfasiliteter gjennom instrumentering og design av optiske løsninger.
* Utvikling av lasersystemer for tester i et relevant miljø for forsvarsanvendelser.

Oppgavene inngår også i et samarbeid med andre forskningsaktiviteter, slik som utvikling av ulike elektrooptiske sensorsystemer og optisk kommunikasjon.

En viktig del av arbeidet er instrumentering og programmering av lasersystemer for testformål i militære anvendelser. Arbeid med elektronikk og programmering er derfor også sentralt.

Vi etterstreber å dokumentere og kvalitetssikre arbeidet vårt gjennom publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende. Du bør ha gode kunnskaper innen optikk/fotonikk/elektrooptikk og god kjennskap til lasere. Det er en fordel med erfaring fra forskningsarbeid med lasere eller andre optiske systemer.

Gode kunnskaper knyttet til programmering er en forutsetning. Du bør beherske minst ett av programmeringsverktøyene C++, Python, Matlab eller Labview. Erfaring fra arbeid med elektronikk og datainnsamling er også en fordel.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ, og har en strukturert og systematisk arbeidsmetode.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til sjefsforsker Espen Lippert tlf. 63 80 72 82, eller forskningsleder Halvor Bjordal tlf. 63 80 74 63 / 984 20 038.

Send søknad merket ref. nr. 2018/00238, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no innen 4. mars 2018.

Send søknad

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta