EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne

École Polytechnique Fédérale de Lausanne er et forskningsinstitutt og universitet i Lausanne, Sveits, som spesialiserer seg i naturvitenskap og ingeniørfag. Det er en av de to sveitsiske føderale instituttene for teknologi, og den har tre hovedoppdrag: utdanning, forskning og teknologioverføring. Universitetet er i den fransktalende delen av Sveits og har over 10 000 studenter. På QS World University Rankings sin 2020/2021 rangering av verdens beste universiteter, havner EPFL på 14. plass. De fleste fagene undervises på fransk, og universitetet krever at alle utvekslingsstudenter viser dokumentasjon på å ha minst level B2 i fransk.

Liste over utvekslinger:

Navn Retning Start Slutt Fag Facebookprofil Annet
Andrea Høeg Biofysikk og medisinteknologi august 2016 juli 2017 - - -
Niels Henrik Aase Teknisk fysikk august 2019 januar 2020

1 Physique nucléaire etrncorpusculaire I

2 Quantum electrodynamics and quantum optics

3 Quantum field theory

4 Quantum physics III

5 Statistical physics III

Til facebook -
Atle Wiig-Fisketjøn Industriell matematikk februar 2020 juli 2020

CS-322 Introduction to Database Systems

CS-456 Artificial Neural Networks

MATH-493 Applied Biostatistics

MATH-438 Statistical Genetics

Til facebook -