Leopold-Franzens-Universität

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ligger i Østerrikes femte største by Innsbrucki. Universitetet har ca. 28 000 studenter. De fleste fagene blir undervist på tysk mens et fåtall fag blir undervist på engelsk.

Liste over utvekslinger:

Navn Retning Start Slutt Fag Facebookprofil Annet
Audhild Høgåsen Industriell matematikk januar 2019 januar 2020 - Til facebook https://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/rapport/report_view.php?report_id=118&language=no audhild.hogasen@gmail.com