CERN - Conseil européen pour la recherche nucléair

CERN er en europeisk forskningsorganisasjon som driver med partikkelfysikk og kjernefysikk, med senter nær Geneva i Sveits ved grensen til Frankrike. De er mest kjent for Large Hadron Collider, en enorm partikkelakselerator som har drevet banebrytende forskning de siste to tiår. Det er ikke mulig å ta et vanlig utvekslingsopphold ved CERN, men de tilbyr unike muligheter gjennom sine tekniske internship. Ett teknisk internship ved CERN er en lønnet stilling som normalt varer fra ett semester til ett år. Det er og muligheter for å skrive masteroppgave ved CERN.

Liste over utvekslinger:

Navn Retning Start Slutt Fag Facebookprofil Annet
Paul Conrad Vaagen Thrane Teknisk fysikk september 2016 mai 2017 - Til facebook paulvaagen@gmail.com https://www.facebook.com/paul.conrad.thrane
Håvard Arnestad Teknisk fysikk september 2017 august 2018 - Til facebook havard.arnestad@gmail.com Ikke et vanlig utvekslingsår, men jobbet på CERN et år.