UPC - Universitat Politecnica de Catalunya

UPC ligger i Catalunya´s hovedstad, byen der strendene møter shoppinggatene, Barcelona. Universitetet er kjent for sitt fokus på internasjonalisering og er et av Europas tekniske universiteter som registrerer flest internasjonale masterstudenter hvert år. Universitetet ligger rett ved siden av fotballstadion Camp Nou, som er et lite stykke utenfor bysentrum (ca. 20 min metro fra sentrum av byen). Ulikt fra NTNU er det stort skille mellom fakultetene på dette universitet. Du kan for eksempel ikke ta fag på tvers av fakulteter (obs: det kan bli vanskelig å få til K-emner). På masternivå er det godt utvalg i fag med undervisning på engelsk, men for den sporty spansk-praktiserer kan man også velge blant flere fag på spansk.

Liste over utvekslinger:

Navn Retning Start Slutt Fag Facebookprofil Annet
Rut Pernille Vatnedal Industriell matematikk september 2018 juni 2019 - Til facebook rutpernille@gmail.com
Elen Ekeberg Klippen Industriell matematikk mars 2020 juni 2020

1 Time Series

2 Stochastic optimization

3 Omics data analysis

4 Statistical programming and databases

Til facebook -
Silje Anfindsen Industriell matematikk februar 2021 juni 2021

1 Machine Learning

2 Time Series Analysis

3 Bayesian Analysis (på spansk)

Til facebook -

Relevante intervjuer og reisebrev: