INSA Toulouse

Institut National des Sciences Appliques de Toulouse er et universitet i Toulouse i Frankrike som spesialiserer seg innen ingeniørvitenskap. Universitetet har omtrentlig 3000 studenter. Undervisningsspråket er hovedsaklig på engelsk.

Liste over utvekslinger:

Navn Retning Start Slutt Fag Facebookprofil Annet
Ingvild Svendsen Teknisk fysikk januar 2020 mars 2020 - - ingvild-svendsen@hotmail.com https://www.google.com/url?q=http://facebook.com/navnnavnesen1&sa=D&ust=1605658838604000&usg=AFQjCNHXYrXoTxcTcbCuLYdqeVPTk-nTRw