header

SKE 2020

Linjeforeningen Nabla skal ha sin årlige generalforsamling, store kanoniske ensemble. Her skal både lov- og forskriftsendringer bli presentert og stemt over, og nytt styre skal velges!

Det store kanoniske ensemble, også kalt SKE arrangeres hver vår. Her har alle komponenter stemmerett over eventuelle nye endringer i Nablas lover og forskrifter, samt over hvem som skal sitte i Nablastyret 20/21.

Lover og forskrifter slik det ser ut i dag finner du under "Om Nabla". Har du forslag til lovendringer eller har andre saker du vil ta opp, send det på mail til nabla@nabla.ntnu.no. Forslag til lovendringer må ifølge §5 i Nablas lover bli annonsert minst én uke før SKE.

Kunne du tenkt deg å stille som styremedlem? Vi trenger også tre representanter til fondstyret. Eller kanskje du vil ta over som programtillitsvalgt? Send ditt kandidatur til nabla@nabla.ntnu.no med navn, klassetrinn og hvilke(n) stilling(er) du vil stille til. Dette kan du gjøre helt frem til 10.februar.

Styrestillingene, med nåværende innehavere, er som følger:
Leder (Silje Anfindsen)
Nestleder (Anders Hoel)
Faddersjef/sekretær (Magnus Wølneberg)
Økonomiansvarlig (Frederick Nilsen)
Arrangementsjef (Nora Antonsen)
Kjellersjef (Ida Mari Hansen)
Bedriftskontakt (Martin Johnsrud)
Ambassadør (Veronica Nordlund )
Websjef (Knut Andre Prestsveen)
Redaktør (Andreas Andersen Hennig)

Programtillitsvalgt : Inga Konow

Fondstyret finner du mer informasjon om under "Om Nabla".

Alle Kandidater offentliggjøres fra og med 2 uker før SKE.

Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du har noe du lurer på om stillingene, eller lovene våre. Vi vil gjerne ta en prat med deg om du vurderer å stille!

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta