[AVLYST] Norske Fysikkstudenters Konferanse

Norske Fysikkstudenters Forening inviterer til Norske Fysikkstudenters Konferanse i Bergen! Påmelding skjer via google-skjema, og mer informasjon kommer til de påmeldte via mail.

Norske Fysikkstudenters Konferanse avholdes i Bergen, 20.-22. mars 2020! Programmet for konferansen vil bestå av velkomstseremoni, middag, mange spennende foredrag, sosiale sammenkomster, konkurranser, generalforsamling og avslutningsseremoni. Mat og overnatting er gratis!

Når alle plassene er fylt opp, eller fristen for påmelding er ute, vil alle påmeldte få mail med nyttig informasjon, statuttendringsforslag og program for konferansen.

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

0 påmeldt av 10 plasser

Meta