Nablareyvens generalforsamling

Nablarevyens årsmøte er hvor blant annet nytt styre skal velges. For å stille til styre er det ingen krav om at du tidligere har vært med i Nablarevyen.

I henhold til vedtektene innkalles det med dette til generalforsamling i Nablarevyen. Du som medlem har her sjansen til å bruke stemmeretten din til å påvirke revyen i året som kommer. Det nye styret skal bli valgt, så det er derfor spesielt viktig at du møter opp og stemmer frem de kandidatene du ønsker skal ta over. Det vil bli mulig å sende inn kandidatur en måned før generalforsamlingen finner sted. 

Saker som skal behandles under generalforsamlingen

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg og ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og budsjett
  5. Innkommende forslag/ vedtektsendringer
  6. Valg av styre
  7. Eventuelt

Stemmerett har alle betalende medlemmer fra minimum fylte 15 år, både fra årets og tidligere revyer. I tillegg har alle som stiller til en eller flere styrestillinger stemmerett. 

Mer info kommer nærmere.

Kommentarer


avatar
Kristian Willassen 7. februar 2021

Woohoooo!! Blir braa!


avatar

Kult! Dette blir spennende!


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted R5

Meta