Konferanse om presisjonsavbilding

MMIV (Mohn Visualiseringssenter) og PRESIMAL (nasjonalt nettverk for presisjonsavbilding og maskinlæring) ved Haraldsplass Sykehus i Bergen, skal holde en hybrid konferanse 9-10.desember om temaet «Precision Imaging Advancing Patient Care». Både nasjonale og internasjonale forskere skal holde foredrag om maskinlæring, AI og programvarebruk innenfor medisin.

I tillegg arrangeres det en visualiseringskonkurranse hvor vinneren kåres på konferansen. Alt om konferansen og konkurransen kan dere lese om her: https://mmiv.no/conference-2021/ 

Man kan søke om reisestøtte på inntil 10 000kr, for å delta fysisk på konferansen. Det er viktig å merke seg at man da må være en masterstudent innenfor fagfelt medisinsk teknologi, AI og maskinlæring. Man kan allerede skrive masteroppgave innenfor det feltet, eller være på «jakt» etter masterveileder innenfor det temaet. På konferansen vil man nok treffe på mange aktuelle masterveiledere 😊

Støtten kan studenter søke gjennom nettverket PRESIMAL (https://mmiv.no/presimal/), som er med på å arrangere denne konferansen. Link til søknadsskjema: https://www.survey-xact.no/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous.

Kommentarer


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted Bergen

Meta