Det store kanoniske ensemble 2024

Linjeforeningen Nabla skal ha sin årlige generalforsalming, Det store kanoniske ensemble. Her skal både lov- og forskriftsendringer bli presentert og stemt over, og nytt styre skal velges!

Det store kanoniske ensemble, også kalt SKE arrangeres hver vår. Her har alle komponenter stemmerett over eventuelle nye endringer i Nablas lover og forskrifter, samt over hvem som skal sitte i Nablastyret 2023/2024.

Første innkalling finner du her

Andre innkalling finner du her

Tredje innkalling finner du her

Kunne du tenkt deg å stille som styremedlem? Send ditt kandidatur til nabla@nabla.no med navn, klassetrinn og hvilke(n) stilling(er) du vil stille til. Husk at man kan også stille som programtillitsvalgt (PTV) og fondsstyremedlem. Alt dette kan du gjøre helt frem til 15. februar 2024. Det er også mulig å nominere kandidatur du mener bør sitte i styret! Send oss i så fall en e-post med navn på den/de du vil nominere.

Styrestillingene vi ønsker kandidater til:
Leder 
Nestleder 
Faddersjef/sekretær 
Økonomiansvarlig 
Arrangementssjef 
Bedriftskontakt 
Koordinator 
Blestesjef

Nåværende styrestillinger, med nåværende innehavere, er som følger:
Leder (Synnøve Isrenn Robertson )
Nestleder (Liva Berge Flo)
Faddersjef/sekretær (Sophia Wellman)
Økonomiansvarlig (Rasmus Grødeland)
Kommunikasjonssjef (Emil Bark Kvamme)
Arrangementssjef (Emilie Hansen Hårklau)
Bedriftskontakt (Ingrid Grønn Johannessen)

Nåværende fondstyre:

Ane Marie Holm 
Karen Hanssen
Tor Brinchmann
Synnøve Isrenn Robertson
Rasmus Grødeland
Kristian Willassen

Nåværende Programtillitsvalgte (PTV)
Elsa Dalbye
Ingrid Undeberget 

 

Foreløpig kandidatur (oppdateres fortløpende):

Leder

  • Mathias Thorrud Thorkildsen

Nestleder

  • Simen Borgerud Moe

Sekretær/Faddersjef

  • Henrik Waldemar

Økonomiansvarlig

  •  

Arrangementssjef

  • Solveig Berggrav Lille

Bedriftskontakt

  • Herman Helling

Koordinator

  • Hedda Karine Andersen-Nerby

Blestesjef

  • Elise Lothe

 

Fondstyret

  •  

PTV

  •  

 

Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du har noe du lurer på om stillingene, eller lovene våre. Kontaktinfo finnes her.
Vi vil gjerne ta en prat med deg om du vurderer å stille!

Kommentarer


avatar
Per Øygard Ryjord 11. januar 2024

Woop woop!


avatar
Erle Furre 19. januar 2024

❤️SKE❤️


avatar
Erle Furre 19. januar 2024

Se hva som SKEr


avatar
Liva Berge Flo 20. januar 2024

Det er på SKE det SKEr!! (Eller SKEjer?)


avatar
Per Øygard Ryjord 20. januar 2024

Blestesjef = bestesjef ???


avatar
Yawar Mahmood 25. januar 2024

I min tid... !!!


avatar
Olav Irgens Henanger 26. januar 2024

SKEleton


avatar
Per Øygard Ryjord 27. januar 2024

Styret må gå!

...4 uker etter SKE ifølge Nablas lover


avatar
Olav Irgens Henanger 2. februar 2024

Fyr av kanonene


avatar
Herman Neple 14. februar 2024

Under 24 timer igjen!


avatar
Herman Neple 15. februar 2024

Under 6 timer igjen!


avatar
Herman Neple 15. februar 2024

2 minutter siden!


Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Starter
Slutter
Sted R1

Meta