Litt informasjon om ekskursjonsturen

Det er gledelig å se at hele 76 stk har betalt inn første depositum. Vi blir dermed en stor gjeng som er klare for nye eventyr i Japan neste påske. Vi gleder oss.

Det er et helt år til vi skal på tur, men allerede nå må vi bestemme oss for hvor lenge vi skal være ute å reise og hvor vi ønsker hjemreise-billetter fra. Det er lagt ut et skjema vedrørende dette ( http://goo.gl/forms/4j0Gk3TP2m ), som dere må svare på innen fristen mandag 11.april kl 23.59.

Her kommer en oppsummering av informasjon om turen:

Avreise til Japan/Tokyo blir mest sannsynlig fredag/lørdag 31.mars/1.april. Den første, faglige uken blir altså i uke 14 (uken før påske). ExCom ordner hotell og fellesopplegg for den første uken. Uken vil bestå av en kombinasjon av faglig opplegg (bedriftsbesøk etc.) og sosiale sammenkomster. Det faglig opplegget er nødvendig for å få fakultetes godkjenning og pengestøtte.

Deretter står dere fritt til å reise på egenhånd. Man kan velge å reise hjem etter den første uken, eller velge å reise i enten en eller to uker ekstra. Hvis dere velger å reise i noen ekstra uker, har dere mulighet til å velge mellom tre ulike hjemreise-alternativ. Dere kan velge mellom å ha flybillett hjem fra Tokyo, Bangkok eller Singapore. ExCom fikser altså en tur-billett til Tokyo og en retur-billett fra ditt valgte alternativ. Reisen fra Tokyo til ditt valgte hjemreise-sted, ordner du selv. Vi anbefaler dere å reise sammen i grupper på 4-8 stk de ekstra ukene. Velger dere å reise sørover, anbefaler vi dere å være på reise i to ekstra uker. Når man først har kommet seg ned, er det ofte med litt planlegging billig å bli værende.

Estimerte kostnader for turen:

Kull13, som også reiser til Japan, har disse estimerte kostnadene:

  • 13 000 kr : Flybillett t/r, hotell første uke, evt. turer, guiding etc. Altså utgifter den første uken.

  • 4 000 kr per ekstra uke. (litt billigere i sørøst-Asia)

Vi regner med at våre utgifter blir nogenlunde like. Avhenger selvfølgelig av hvordan den norske kronekursen utvikler seg. Støtten kommer først i etterkant av turen, så det anbefales å ha en god del oppsparte midler.

Fakultetet støtter hver student med rundt 1500 kr. I tillegg til dette blir det mulig å få mer støtte ved dugnadsarbeid, kompendiesalg og arbeid under Eureka. For tidligere kull har denne støtten vært i overkant av 4000 kr/student. Vi antar dermed at den første uken til slutt vil koste rundt 7500 kr.

Har du ha noen spørsmål vedrørende turen? Ta kontakt! (mail: gryeg@stud.ntnu.no)

25.03.16