Styrebloggen

Viktig informasjon om koronasmitte

Viktig informasjon om koronasmitte

Nabla forholder seg til NTNUs retningslinjer og rådene som gis ut av FHI. NTNU har stengt campus fra og med 12. mars. Ingen komponenter får lov til å oppholde seg på noen av Nablas områder, hverken kontorer eller lager, med mindre avklart med både leder og NTNU.

Nabla er nødt til å bidra i den nasjonale dugnaden om å hindre smittefare. Derfor avlyses alle arrangement frem til påske. Fysiske møter med undergrupper og komitéer er ikke tillat i denne perioden. Sosiale sammenkomster i regi av undergrupper er heller ikke tillatt inntil videre. Bruk heller Slack, Skype-møter eller tilsvarende. Vi gir forbehold på at disse vilkårene kan vare lengre ut enn påske dersom vi ser det nødvendig.

Samtidig ber vi alle komponenter å jevnlig sjekke innsida for oppdateringer, og at alle forholder seg til rådene som gis der og råd fra FHI. Vi skal forsøke å holde dette innlegget oppdatert ettersom vi vet mer.

Råd for å minimere smitte

  • Vask hendene jevnlig med såpe og vann
  • Dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig, bruk antibac eller liknende desinfeksjonsmiddel
  • Unngå alle arrangement med mange deltakere, særlig der alkohol er involvert
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Sjekk FHI.no og innsida.ntnu.no daglig, eventuelt dette postinnlegget for oppdatert info

Dersom du har noen spørsmål eller innsigelser kan du kontakte Frederick Nilsen, leder@nabla.ntnu.no, eller på telefon 94157390. Ta vare på hverandre!

Styreblogg

Hei bloggen!

Mange tenker sikkert at styret ikke gjør så mye annet enn å okkupere kontoret en gang i uka, prøvesmake halvparten av vaflene under kontortid og grafse til seg daljer. Men i det siste har vi faktisk gjort mye annet også. Vi har nemlig vært på immball etter immball etter jubileum, representert linjeforeningen etter beste evne, og fikset kreative og til dels hjemmelagde gaver til våre venneforeninger.

Men utenom ansvaret for å kose seg på Nablas vegne, har det selvfølgelig også vært en del organisatoriske saker som har stått på agendaen i det siste. Komitéopptaket ble gjennomført med stort hell, mye kake og en OL-verdig intervjuhyppighet. Når man bruker mye tid på linjeforeningen er det ekstra gøy å se den enorme iveren etter å engasjere seg, spesielt blant førsteklassingene.

Noe som derimot ikke har vært helt OL-verdig i det siste har vært ryddigheten og rensligheten på kontoret. Nå er dette endelig tatt tak i, og en ny æra innenfor kontorstandard starter i løpet av uka. Bare for å droppe en teaser: Ukens ordenskomité er nå en greie.

På oppdrag fra NT-fakultetet har vi også vært travle med klipping av låser på bokskap og organisering av gjenglemt innhold. Mange fikk for første gang prøve avbitertang av den industrielle sorten, noe som førte til både styrkede og svekkede selvbilder hos enkelte.

Det neste store på agendaen blir planlegging av Planck-uka. I løpet av februar/mars blir det litt av en kavalkade med revy, Planck-uke og Norske Fysikkstudenters Forening på rekke og rad. I løpet av en såkalt “Planckleggingskveld” skal vi legge en skisse for hvordan Planck-uka 2016 skal bli den beste Planck-uka noensinne.

Dette og mye mer har vært fokus for styret i det siste. Mer om hva de respektive styremedlemmene gjør kan du lese i deres minst like respektive komitéblogger.

Vi sees! :)