Viktig informasjon om koronasmitte

Viktig informasjon om koronasmitte

Nabla forholder seg til NTNUs retningslinjer og rådene som gis ut av FHI. NTNU har stengt campus fra og med 12. mars. Ingen komponenter får lov til å oppholde seg på noen av Nablas områder, hverken kontorer eller lager, med mindre avklart med både leder og NTNU.

Nabla er nødt til å bidra i den nasjonale dugnaden om å hindre smittefare. Derfor avlyses alle arrangement frem til påske. Fysiske møter med undergrupper og komitéer er ikke tillat i denne perioden. Sosiale sammenkomster i regi av undergrupper er heller ikke tillatt inntil videre. Bruk heller Slack, Skype-møter eller tilsvarende. Vi gir forbehold på at disse vilkårene kan vare lengre ut enn påske dersom vi ser det nødvendig.

Samtidig ber vi alle komponenter å jevnlig sjekke innsida for oppdateringer, og at alle forholder seg til rådene som gis der og råd fra FHI. Vi skal forsøke å holde dette innlegget oppdatert ettersom vi vet mer.

Råd for å minimere smitte

  • Vask hendene jevnlig med såpe og vann
  • Dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig, bruk antibac eller liknende desinfeksjonsmiddel
  • Unngå alle arrangement med mange deltakere, særlig der alkohol er involvert
  • Unngå håndhilsing og klemming
  • Sjekk FHI.no og innsida.ntnu.no daglig, eventuelt dette postinnlegget for oppdatert info

Dersom du har noen spørsmål eller innsigelser kan du kontakte Frederick Nilsen, leder@nabla.ntnu.no, eller på telefon 94157390. Ta vare på hverandre!

12.03.20