3

Webkom

Utad virker det nok ikke som at WebKom gjør noe særlig i løpet av semesteret. For å bøte på dette stiller WebKom i år som i fjor med egenprodusert gimmick - la oss hjelpe Delta med å snu Nablaen deres. Juletider handler ikke bare om eksamener, men også om å hjelpe hverandre. Trykk fort på logoen for å snu den rett vei!