misteltein

18

KALENDERKRYSSET 2022

For årstallene 2015-2022 ligger det Nabla-julekalendre på nettet. Lenker: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Dere vet hva dette betyr: det er 18. desember, og Kultkoms kalenderkryss er tilbake! De horisontale radene (se bildet) inneholder svarene på spørsmålene 1-13, og den uthevede vertikale raden inneholder løsningsordet. (Med fare for å avsløre noe: det blir selvsagt premie til den første personen som tegner/illustrerer løsningsordet og sender det til filosofie98 (at) hotmail.com eller på Slack.)

Vi skal først til et primtallsår. De ni første radene er fra de ni første primtallslukene i dette året. Av hensyn til alle som ikke klarte fjorårets kalenderkryss, kommer (de ni første) spørsmålene i samme rekkefølge som lukene.

 1. Hva er endelig (!) på markedet og kan endelig (!) bestilles?
 2. Hvem er en rosa panter?
 3. Ifølge Educom ser fysmattere på julefilmen "Tre lignigninger til ...". Hva er det siste ordet i tittelen?
 4. Hva blander Kjellerstyret med Oboy for å få en klassiker?
 5. Hva er Styrets kryptiske video?
 6. I denne luken ble hele Nabla Arrkom-konsulenter. Hva kalles det på engelsk når man gjør det Arrkom gjorde her?
 7. Hva oppfordres du til å fortsette å glede deg til?
 8. Hva kan du vinne?
 9. Ikke overraskende er det "stigende rus" i denne tradisjonelle Prokom/Skråttcast-luken. Hvilket ord mangler fra sitatet "Det blir godt å få ... på litt fugl"?

Som mange vet, starter Fibonacci-følgen slik: 1, 1, 2, 3, 5, ... Som mange sikkert også vet, er et perfekt tall et naturlig tall som er summen av sine ekte positive divisorer, pluss én. Det vil si: dersom n ∈ ℕ og a1, ..., aj er mengden av ekte divisorer av n, er n et perfekt tall hvis og bare hvis n = 1 + a1 + ... + aj. De resterende fire spørsmålene gjelder luker fra flere ulike år, men nummeret på luken spørsmål nummer i mod  9 henviser til, er lik m ⋅ p + fi, der m er det minste perfekte tallet, p er det minste primtallet, og fi er Fibonacci-tall nummer i Med det hintet i bakhodet, her er resten av spørsmålene:

 1. Kultkoms sære anbefalinger sammenfaller alltid med feiringen av en historisk person og helgen. Hva er navnet hennes?
 2. Fyll inn det manglende ordet i denne gjentagende luketittelen: "Kultkom redder ..."
 3. Vi skal til Lauget-quizen "Hvilket øl er du?" Fyll inn det manglende ordet fra beskrivelsen av Maxwells Mjød: "Med Maxwells ... demon som merkesmann"
 4. Luken vi skal til er så gammel at kun noen få i Postkom har forutsetninger for å huske den. På hvilket arrangement spiller The Gravitones "Santa Baby" i denne luken?