misteltein

20

Postkom presenterer

God joule kjære komponenter! Idag er det PostKom sin luke. Men “hva er PostKom?” lurer du kanskje på? PostKom er Nablas gæmlisgruppe og består av komponenter med minst to års erfaring i linjeforeningen. Formålet med denne undergruppen er å bidra med ekstra erfaring i en forening med hyppig utskiftning, bistå i oppgaver som faller utenfor de øvrige komiteene og gjennomføre egne prosjekter som de anser som nyttige for Nabla. Vi i PostKom holder også styret i selskap på styremøtene deres og forsøker å få en helhetlig oversikt over foreningen for å bidra best mulig der det trengs. Kort oppsummert kan man kanskje se på PostKom som Nablas eget konsulentfirma. I tillegg er også PostKom et organ komponenter kan henvende seg til dersom de har forslag, ønsker og eventuelle klager som har med Nabla å gjøre, eller bare trenger noen å prate med. PostKom er en mulig nøytral samtalepartner med taushetsplikt som kan kontaktes dersom komponenter ser behovet for noen å prate med eller lufte tankene/stresset.

Les mer om oss ved å trykke på lenken under!