Treårsdalje - 100.00 kr

Dalje for å ha vært aktivt medlem i Nabla i tre år