C++ - 120.00 kr

Kompendium i faget TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering. Oppdatert i 2019, etter større endringer i faget.