C++ - 120.00 kr

Kompendium i faget TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering Merk: Kompendiet selges ikke for kurset våret 2019 grunnet store endringer i pensum og oppfordring fra faglærer.