**Introduction to Electrodynamics** er lærebok i de fleste områder innenfor elektromagnetisme, og er skrevet av D.J. Griffiths. Boka er pensumbok i [[TFY4240 Elektromagnetisk teori]], og er svært populær blant studentene. Den har en uformell og iblant spøkefull tone, og er veldig lettlest. Utledningene er ryddige og passe konsise, og boka inneholder mange illustrative eksempler. En ulempe med boka er at selv om den har en del oppgaver, er det ingen fasit til disse i boka. Det finnes en fasitbok, men det er ikke mulig å få tak i den med mindre du foreleser i et fag som benytter boka, og kan bevise dette for forlaget.

Det er mulig å bruke boka som pensumbok i [[TFY4155 Elektromagnetisme]] også, men dette anbefales ikke da boka ligger på et noe høyere matematisk nivå enn det man gjerne er på når man ikke har fullført flere mattefag enn [[TMA4100 Matematikk 1]].

## Sitater


* "In principle, the force that drives the charges to produce the current could be anything - chemical, gravitational, or trained ants with tiny harnesses."