''Kvantemekanikk'' er en lærebok i kvantemekanikk skrevet av Per Christian Hemmer. Den kan brukes i de fleste kvantemekanikkfagene på Teknisk fysikk. Boken er skrevet på norsk med tanke på dette studieprogrammet. Som de andre bøkene til Hemmer er denne også meget kortfattet og konkret. Hvorvidt dette er bra er det delte meninger om, men boken er uansett grei å ha da den fungerer ypperlig som oppslagsverk.

Alternative bøker

Disse bøkene dekker omtrent det samme stoffet, og kan brukes som et alternativ eller suplement til Hemmer.