University Physics av Young og Freedman brukes i emnene TFY4145 Mekanisk fysikk, TFY4155 Elektrisitet og magnetisme og TFY4160 Bølgefysikk, og dekker nesten hele pensum i disse fagene. I tillegg dekker den noe kvantemekanikk og termodynamikk. Selv om det er anbefalt å bruke denne boken, er emnene i utgangspunktet uavhengig av bok. Ønsker man en erstatning eller supplement til University Physics, finnes det mange alternative bøker som dekker hele eller deler av pensum i disse fagene. Se særlig TFY4155 Elektrisitet og magnetisme for en liste over alternativ bøker.