Denne komponenten har utmerket seg gjennom flere ulike verv i Nabla. Spesielt trekkes fram komponentens innsats i Nablarevyen og Bedriftskontakten Nabla. I Nablarevyen har denne komponenten hatt roller som skribent, skuespiller, band og kapellmester, samt vært kapellmester i Nablas jubileumsrevy. Komponentens musikalske interessen har også vist seg gjennom komponentens innsats i The Gravitones og Maxwells Muntre Musikanter. Som nestleder og påfølgende leder av Bedriftskontakten Nabla, har denne komponenten bidratt sterkt til å få utført Bedriftskontakten Nabla sine aktiviteter, og har i sin tid som leder styrt komitéen gjennom en tøff periode med pandemi. Denne komponenten er som 5.klassing enda aktiv i Nabla, og er også ofte å finne på kontoret. Komponentens villighet til å hjelpe komponenter har bidratt sterkt både i Nabla og Nablarevyen, og ingen av disse hadde vært det samme uten denne komponentens innsats!

Denne hederskomponenten er Amund Skretting Bergset