Brukerprofil

Denne hederskomponenten har de siste 5 årene bidratt stort til driften av Nabla, gjennom blant annet sine stillinger som økonomiansvarlig og nestleder i styret. I disse vervene har personen gått utover sine arbeidsoppgaver, og har satt en standard og et fundament for hvordan stillingene skal utføres. Her ved blant annet å starte opp 17. mai tradisjonen vi har i dag. I tillegg til dette har personen vært aktiv i EduCom, FadderKom, Filmklubben og QuizKom, samt to ganger revyskuespiller. Selv på utveksling har hun bidratt i startfasen til PostKom, og har med dette vært en saklig støttespiller for nåværende styre, samt fortsatt sitt arbeid med Nablas struktur.