Brukerprofil

Denne hederskomponenten har gjennom fem år bidratt mye for Nabla, både helhetlig, og på gruppenivå. Komponenten har bidratt stort i Nablas mindre undergrupper, og har ledet Quizkom, Filmklubben, og Fondsstyret. Han har vært aktiv i organisasjonsliv, og på generalforsamling, og var en av de store forkjemperne for å innføre forskrifter i Nabla. Komponenten har også vært en sann ildsjel for Koreolis, med tre år som styremedlem, og ett år som leder.

I sitt sjette år er komponenten fortsatt svært aktiv, og ofte å se på kontoret. Denne ildsjelen fortjener definitivt tittelen hederskomponent.