[Brukerprofil](https://nabla.no/brukere/view/benedikv/)

Denne hederskomponenten har i løpet av de siste fire årene vært en viktig bidragsyter på mange områder i Nabla. Med sine talenter innenfor kunst, design og håndarbeid har komponenten gjort en betydelig innsats for Nablas estetiske fremtoning. I tillegg til å ha vært aktiv i både Webkom, ProKom og Bryggelauget har hun i sin rolle som kostymesjef i Nablarevyen bidratt til å heve kvalitetsnivået på kostymene betraktelig.

Hennes viktigste bidrag i linjeforeningen var likevel hennes år som leder av Redaksjonen. Dette var et verv hun tok på strak arm og la ned en enorm arbeidsmengde i. Hennes innsats som redaktør gikk langt forbi det som forventes, og det er ingen tvil om at denne komponenten fortjener å hedres.