Brukerprofil

Kveldens første æreskomponent har gjennom sine mange aktive år i Nabla vært med på å skape det engasjementet vi har i linjeforeningen. Gjennom sin innsats i flere komiteer, to år i styret, og sin generelle tilstedeværelse i linjeforeningen har han vært med på å bygge opp den kulturen vi har i Nabla i dag. Komponenten var en nøkkelperson i oppstarten av Nablarevyen, og har i mange år hatt viktige roller, både som manusansvarlig, skuespiller, bandmedlem og nå senest en stor bidragsyter til supperevyen. Han har vært atomspaltist i Nabladet lengre enn noen andre, og også vært redaktør. Et av hans kjæreste bidrag til linjeforeningsavisa vår er eksamenskrysset. Selvom han allerede er over sin normerte studietid tar han fremdeles på seg nye verv i linjeforeningen. I sitt år som leder for Nabla var han en samlende og forbilledlig figur, og gjennom sin væremåte og lederstil har han inspirert utallige komponenter til å engasjere seg. Han bidro til et tettere bånd mellom linjene i NV-gangen, og startet initiativet med julekalendervisning for alle foreningene. Komponenten har i en årrekke vært en sentral figur i Nabla, og selv blant de yngre kullene som ikke har sett så mye til han omtales han fortsatt som en legende.