Denne komponenten har satt dype spor i linjeforeningen på mange ulike områder. Som en initiativtager uten like har denne komponenten bidratt til å sette standarden i en rekke undergrupper. Komponentens inkluderende vesen er et kjent ansikt for mange komponenter og selv etter mange år i linjeforeningen er komponenten ofte å finne på kontoret, der han sprer glede og gode samtaler. Som førsteklassing ble han valgt som økonomiansvarlig og utallige av hans regneark kommer fortsatt til å være i bruk i mange år i fremtiden. Påfølgende år ble han valgt som leder av Nabla og hans demokratiske lederstil og brennende engasjement for organisering har vært med å utforme linjeforeningens struktur og virkemåte. Innsatsen hans i undergrupper som ProKom, WebKom, KultKom og PostKom har vært uvurderlig, og her vil man også se fotavtrykket hans i årene som kommer. Hans ambisjoner og bidrag til linjeforeningen har på alle måter vært ekstraordinære, og det er en stor ære å ha Frederick Nilsen som æreskomponent i Linjeforeningen Nabla.