Brukerprofil

Denne hederskomponenten er blitt et kjent fjes for store deler av Nabla med sitt sterke engasjement og omgjengelige væremåte. Komponenten har vært skuespiller i Nablarevyen i to år, vært atomspaltist i Redaksjonen, samt bidratt betydelig i sine verv i BN, Excom, Jubkom og fondet. Da han i tillegg tok på seg en rolle under 75års-jubileets supperevy, viste han igjen sitt pågangsmot og sin villighet til å yte det lille ekstra.

Viljen til å ta på seg store arbeidsmengder utover hva som er forventet har aldri gitt seg. Han går nå inn i sitt fjerde år, og er fortsatt aktiv i Nablas komitéer og på arrangementer. Det sterke engasjementet og betydelige arbeidet han har lagt ned for Nabla, gjør ham fortjent til å hedres.