Henrik Schaanning har lagt ned en formidabel innsats som dirigent for Linjeforeningen Nablas blandakor, Koreolis. Han har vært med som dirigent siden 09.01.2017 og har siden den gang tilrettelagt for det trygge og gode miljøet i Koreolis. Han stiller alltid opp for koret og har vært med på å mangedoble nivået, spesielt ved sin innsats for å inkludere og motivere komponenter uten særlig sangerfaring, uten at dette har gått på bekostning av kvalitet. Han har løftet koret fra en usikker tostemt til selvsikker åttestemt, og gjort Koreolis til et kor hvor alle, uavhengig av sangerfaring føler mestring og at de blir utfordret. Koreolis anser han ikke bare som dirigent, men også som en del av koret og en god venn. Han har stilt på flere Nablaarrangementer enn den gjennomsnittlige komponent og har sittet mang en time på kontoret. Henrik er en ildsjel som har viet mange timer til arbeidet som dirigent, langt utover det som er kontraktsfestet og han stiller alltid på arrangementer hvor Koreolis skal opptre i tillegg til å være med på vors før Joulebohr, bar til bar og liknende arrangementer. For dette arbeidet har vi, styret i Linjeforeningen Nabla, æren av å ta opp Henrik Schaanning som Ortogonalkomponent i linjeforeningen.