Brukerprofil

Denne personen har vært en stor ressurs i redaksjonen i hele tre og et halvt år, derav et år som redaktør. Her økte komponenten den visuelle kvaliteten i Nabladet, samt utviklet midtsidebildene. Denne personen har vært svært aktiv i Prokom og vært med i fadderkom. Det siste året har hun sittet som prosjektansvarlig i Jubkom og vært en av de som har bidratt mest til 75-årsjubileet. I tillegg tar hun på seg arbeid når det trengs, og har vært en bidragsyter til Nabla når det kommer til bilde-og videotagning, samt redigering av bilder. Hennes nyligste bidrag til linjeforeningen er Nablas aller første årbok, utforming av strikkegenseren til jubileet, samt oppstart av Strikk&Drikk.