Brukerprofil

Denne hederskomponenten har gjennom sine fire år i Nabla bidratt betydelig på mange områder. I første klasse ble personen med i både PR-gruppa i revyen og Fadderkom, og gikk så videre til å bli PR-sjef og en viktig drivkraft i Revystyret 2016. Videre satt komponenten ett år i styret som nestleder, og gjorde mye for oppstarten av XYZ-faktor.

I tillegg til å jobbe beinhardt med sitt verv i BN har han lenge vært et ivrig medlem av Koreolis, og hadde sist vår et stort ansvar i Jubkom under 75-årsjubileet. Selv som 4. klassing var han ofte å finne på kontoret, og er blitt et kjent og kjært ansikt i linjeforeningen. Dette er en komponent som har lagt ned betydelig arbeid i Nabla gjennom flere år, og hans store arbeidskapasitet og engasjement fortjener heder.