Brukerprofil

Vi ønsker å hedre en komponent som lenge har vært en tydelig skikkelse i Nablas musikalske undergrupper. Komponenten har bidratt betydelig i sin gruppe, og har gitt særdeles stor innsats både kreativt og organisatorisk. Selv etter at ansvaret har blitt gitt videre har komponenten fortsatt å bistå med erfaringen sin i svært stor grad. Komponenten har også vært initiativtaker for store deler av koordineringen mellom musikalske undergrupper i Musikalsk forum. Dette har satt klare rammer for bandene, og har forenklet arbeidet med både utstyrshåndtering og opptaket av nye medlemmer. Utover dette har komponenten også vært svært aktiv i utformingen av forskriftsendringer. Han sitter nå både som leder av Musikalsk forum og av Fondstyret, og har tidligere vært leder av The Gravitones. For hans betydelige innsats ber vi Sindre Stenen Blakseth komme til scenen.