Brukerprofil

Gjennom sitt engasjement i Nabla har denne komponenten hevet over enhver tvil å ha gjort seg fortjent til tittelen hederskomponent. I løpet av sine fem år i Nabla har komponenten blitt et kjent fjes på kontoret og Nablas arrangementer, og har alltid vært svært imøtekommende, på tvers av alle kull. Allerede i sitt første semester i 2017 ble komponenten medlem av WebKom, og har siden den tid vært en ekstraordinær og uvurderlig ressursperson for både WebKom og linjeforeningen. Påfølgende semester satt komponenten som WebSjef, og har med sine hele 324 commits som tilsvarer 28 350 linjer (til dags dato), vært med å utvikle svært mange løsninger for Nabla. Han er trolig blant de beste guruene WebKom har sett. Komponenten har brukt mye tid til å holde flere LaTex-, Numpy-, og MekFys-Kurs, selv med liten frist og i egen eksamensperiode, og er stadig tilgjengelig for å hjelpe på diverse numeriske prosjekter og labber. Komponenten har også vært medlem av LøpeKlubben, KultKom, og har lagt inn et strålende arbeid i ExCom. Han har med andre ord vært svært aktiv på flere fronter i linjeforeningen, og det er en ære for oss å presentere Thorvald Ballestad som hederskomponent.