Brukerprofil

Denne hederskomponenten har gjennom 7 år vært en av de mest ivrige bidragsyterne til oppstarten og driften av mange av Nablas musikalske engasjement. Han begynte sin karriere i Nabla i det som var festkomiteen, og har siden blitt et godt kjent ansikt innad i linjeforeningen. Denne personen har vært et aktivt medlem og leder av Maxwells Muntre Musikanter, og ledet dette under en oppblomstring ved Nablas 70-års jubileum. De siste årene har han vært leder for både Koreolis og The Gravitones, og har bidratt med tid, engasjement, kunnskap og pågangsmot for å heve det generelle musikalske nivået i Nabla.