Denne komponenten har vært en svært aktiv komponent i Nablarevyen, og har fra første stund jobbet for at alle skal føle seg velkommen og ivaretatt. Hun er gjerne gjenkjennbar som hun blide fra kosegruppa, og som kosesjef satte hun på mange måter en ny standard for hva revyens medlemmer kan forvente av kosegruppen. Blant annet ved å sørge for at det aldri var mangel på kaffe, smågodt eller et vennlig smil. I tillegg har hun hele tiden jobbet aktivt mot at styret og revyen som helhet skal bli en sammensveiset gjeng gjennom å arrangere mange store og små sosiale sammenkomster. Komponenten finner alltid en måte å løfte andre opp, og er en varm person med en fantastisk evne til å gå det ekstra steget for å snakke med de som kan havne utenfor. Komponentens omsorg for andre og lidenskap for inkludering har også spredt seg utover Nabla gjennom hennes engasjement for at nullvektorer skal ha et faddergruppealternativ med mindre alkoholfokus. I tillegg tar komponenten alt med et smil og er heller aldri redd for å ta på seg ekstra ansvar. Hun har også både vært ITV for IFY, og er en av drivkreftene bak Gløshaugen revy- og teaterlag som også har berørt Nabla positivt. I tillegg til dette har hun også vært ansvarlig for å få jubileumsrevyen til å skje. Hverken Nabla eller Nablarevyen hadde vært et like koselig sted uten denne ildsjelen.