Dette er en oversikt over fagene man har de to første årene som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse for hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en utførlig beskrivelse av disse finnes på deres respektive sider: [[Biofysikk]], Teknisk fysikk og Industriell matematikk.

Første semester

Andre semester

Tredje semester

Fjerde semester