Studiekatalogen gir konkret og offisiell informasjon om alle fag ved NTNU. Fagbeskrivelsen, spesielt på punkter som fagets innhold og foreleser, er ofte tynn eller direkte feil, men studiekatalogen kan fortsatt være et nyttig redskap for studenten på jakt etter fag.

Lenker