Her tester Webkom litt - ikke så mye å se

Inkonsekvente linker

[Denne](studier.com) og [Denne](wiki:studier) blir til Denne og Denne. De linker til samme wiki-side men sistnevnte er rød.

[Denne](https://example.com/) ser ut som Denne og er en ekstern link, men ser ut som intern wiki link.

Wikien er også for sensitiv på url-aktig tekst, f.eks. lager den url (med ekstern lenke-ikon) ved bruk av f.eks. Andre eksempler er siv.ing og 2.klasse