Jon Andreas Støvneng er [[førsteamanuensis]] ved Instiutt for fysikk. De fleste studenter på Fysikk og Matematikk møter ham for første gang i TFY4155 Elektromagnetisme, et fag der den jevne student pleier å være svært fornøyd med ham som foreleser. Som med alle forelesere har studentene forskjellige meninger, men de fleste enes i hvertfall om at Støvneng er ryddig i stilen.

Støvneng er kjent for å ta på seg mye, og underviser i vårsemesteret 2007 i både Elektromagnetisme, TEP4145 Klassisk mekanikk og kjemisk fysikk-delen av TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk. Som om ikke "to og et halvt" fag på vårsemesteret var nok, underviste han også i TFY4160 Bølgefysikk høsten før. Han har også for vane å gå rundt og besøke studenter og [[studentassistent|studentassistenter]] under øvingstimer.

I tillegg til å ta på seg mange fag har han også tatt initiativ til [[bedriftspresentasjon|bedriftspresentasjoner]] for studentene på Bachelorprogrammet i fysikk, et gode som i stor grad kun når sivilingeniørstudentene ellers.

Jon Andreas Støvngeng vant i 2007 Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke

Lenker