RWTH Aachen er et universitet som ligger i [Aachen](http://en.wikipedia.org/wiki/Aachen), Tyskland. Universitetet er et av de ledende universitetene i Tyskland på ingeniørfag, og ble i 2007 et av Tysklands 10 "eliteuniversiteter". Universitetet har ikke noe campus, bygningene ligger spredt utover hele byen, men med et velutviklet bussystem går det greit å komme seg rundt. Det er omtrent 30 000 studenter i Aachen, og med byens 200 000 innbyggere merkes det på utelivet. Selve byen Aachen ligger "i hjertet av Europa," dvs. helt vest i Tyskland. Det er 5 km til Nederland og Belgia fra sentrum og med et par timers tog kommer du til en hel drøss av europeiske storbyer.

Språkkursene for Erasmus-studenter ved RWTH bør også nevnes. Før semesterstart holdes det et månedslangt intensivkurs med 4 timer undervisning hver dag. I tillegg holdes det språkkurs gjennom begge semester. Disse består av to forelesninger hver uke, hvor hver forelesning tar 2 timer. Kursene holdes på forskjellige nivå, så det er noe for alle, uavhengig av forkunnskaper. 

## Viktige Lenker
[Hovedside RWTH](http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/)

[Studiehåndbok (gå inn på Diplomstudiengange/Physik)](http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/groups.asp)


## Studenter som har vært i Aachen
###  Ole Martin Christensen, 2007-2008 
Var der som 4. året på ([[teknisk fysikk]]). Fagene jeg tok var:

#### Vintersemsteret


* Physik V (Skal muligens godkjennes som **både** [[TFY4220 Faste stoffers fysikk]] og [[TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk]])
* Lasertechnik 1
* Opto-elektronik 1
* Grundlagen elektronscher Materialie und Bauelemente 1 (Fysikken bak elektroniske komponenter, er nok litt for grunnleggende, anbefales ikke)
* Von der Quantenkohärenz zur Quanteninformationsverarbeitung (Kvantedatamaskiner)
* Språkkurs

#### Sommersemsteret

* Festkörperphysik 1
* Lasertechnik 2
* Opto-elektronik 2
* Opto-elektronik 2 labarbeid
* Physik auf der Computer / Computersimulationen in Physik
* Halbleiterphysik


###  Einar Gustafsson, 2007-2008 
Jeg tar 4. året mitt her i Aachen. Hjemme i Norge går jeg på Industriell Matematikk. I førstesemesteret tar jeg følgende fag (nei, det er ikke nok): 

* Multivariate Statistik
* Finite Element Methods in Fluid Dynamic
* Språkkurs