header

Ekstraordinære store kanoniske ensemble

Store kanoniske ensemble er Nablas generalforsamling.

På forrige SKE i våres ble det vedtatt at forskrifter skal innføres i lovverket, som mer dynamiske retningslinjer for styringen av linjeforeningen. Slik står det skrevet i Nablas lover:

§13 - FORSKRIFTER Det store kanoniske ensemble kan med simpelt flertall vedta forskrifter og foreta endringer i disse. Forskriftene må ikke stride imot Nablas lover. Ellers følger endringer av Nablas forskrifter samme regler som endringer av Nablas lover.

Det holdes derfor nå en eSKE for bestemmelsen av disse, hvor du som komponent har sjansen til å bruke stemmeretten din til å påvirke linjeforeningen og dens lovverk i fremtiden. Forskriftsutvalget har i samarbeid med linjeforeningen utarbeidet et forslag til nye forskrifter som vil bli utsendt i nær fremtid. Se ellers studenteposten for mer informasjon.

Dersom det ellers skulle være spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med noen i styret!

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta