header

PwC

Bedriftspresentasjon i regi av Teknologiporten

I fremtiden vil alle bedrifter være avhengig av teknisk kompetanse. For at vi i PwC skal kunne tilby tjenestene kundene våre trenger, ønsker vi å øke rekrutteringen av ansatte med teknisk bakgrunn. PwC kommer til NTNU for å fortelle hvilke muligheter du som student med en slik bakgrunn har i PwC. Har du lyst til å lære mer om PwC og hvilke muligheter som finnes hos oss? Meld deg på!

Om PwC:

Basert på et bredt kompetansemiljø skal vi bygge tillit og bidra til god styring og kontroll hos våre kunder, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på. Gjennom kvalitet i våre leveranser, bred kompetanse, høy integritet og ærlighet skal vi være landets foretrukne samarbeidspartner innen revisjon og rådgivende tjenester.

Presentasjonen er åpen for 3. og 4. klasse.

Bespisning i Kjelkantina i etterkant.

Mer info om arrangementet her

Påmelding åpner 20. september kl 12:00 og gjøres på teknologiporten.no

Logg inn for å skrive en kommentar

Informasjon

Meta