Møtereferater

Denne siden inneholder møtereferater fra styremøter i Nabla, og fra Nablas årlige Store Kanoniske Ensemble.

Møtereferater fra 2024.

Revy- og styremøte 01.11.23
Styremøte 13.02
Styremøte 30.01.24
Styremøte 06.02.24
Styremøte 23.01
Styremøte 30.01
Styremøte 15.01
Styremøte 12.01
Evaluering av fadderperioden 2023